ყოჩები - ხარები | წინასწაფი ფინალი (ანი რეხვიაშვილი)