სადისციპლინო სამსახური

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

წევრები

ირაკლი ჩიქავა, აკაკი კერესელიძე, ვახტანგ სამხარაძე, ლევან ჩიკვაიძე, ედუარდ ნაჭყებია