პროექტი სახლი | ბროჯღალოსნები, სკვერის დასრულება ლისის ტბაზე