პორტუგალია 16-29 საქართველო | 06/03/21 | © TrySportimages/Joao Peleteiro