დიდი 10 | ჯიქი 0-45 ბათუმი | მე-13 ტური 2019/20 | გ.ბუხაიძე