დიდი 10 | ხარები 20-24 აია | მე-14 ტური 2019/20 | გ.ბუხაიძე