დიდი 10 | ყოჩები 44-7 ჯიქი, I ტური 2020/21 | © ანი რეხვიაშვილი