დიდი 10 | ყოჩები 19-19 არესი, V ტური 2020/21 | © ანი რეხვიაშვილი