დიდი 10 | ყოჩები 15-12 ბათუმი, III ტური 2020/21 | © ანი რეხვიაშვილი