დიდი 10 | იუნკერები 16-25 აკადემია | მე-14 ტური 2019/20 | ა.ბერთლანი