დიდი 10 | ვეფხვები 13-50 აკადემია, I I ტური 2020/21 | © მარიამ გაგნიძე