დიდი 10 | ბათუმი 26-10 აკადემია | მე-12 ტური 19-20