დიდი 10 | არმაზი 7- 19 აია, I ტური 2020/21 | © ანი რეხვიაშვილი