დიდი 10 | არესი 20-20 ჯიქი, II ტური 2020/21 | © არჩილ გეგენავა