დიდი 10 | არესი 17- 15 ბათუმი, I ტური 2020/21 | © მინდია ჩარქსელიანი