დიდი 10 | აკადემია 21-5 ხარები, III ტური 2020/21 | © ანი რეხვიაშვილი