დიდი 10 | აკადემია 10-11 ყოჩები | მე-13 ტური 2019/20 | ა.რეხვიაშვილი