დიდი 10 | აია 36-7 არმაზი | მე-13 ტური 19-20 | ა.გეგენავა