მის: ავთო ვარაზის 6

ხელოვნური

30.11.2019 შაბათი

2005–2006სათამაშო დროორი 8 წუთიანი ტაიმი რაოდენობა 12x12

აკადემია , აკადემია ნუც , ხარები2 , ლელო ვარ1 , ხარები1 , ლელო ვარ2.

დრო

გუნდები

ანგარიში

11:00

აკადემია – ლელო ვარ2

11:20

აკადემია ნუც – ხარები1

11:40

ხარები2 – ლელო ვარ1

12:00

აკადემია – ხარები1

12:20

ხარები2 – ლელო ვარ2

12:40

აკადემია ნუც – ლელო ვარ1

13:00

ხარები1 – ლელო ვარ2

13:20

აკადემია – ლელო ვარ1

13:40

აკადემია ნუც – ხარები2

 

ლელო დიღ1 , ლელო დიღ2 , ყოჩები ბოლ/კაზ , ჩოხოსნები , ხვამლი1 , ლეგიონი.

დრო

გუნდები

ანგარიში

14:00

ლელო დიღ1 – ლეგიონი

14:20

ლელო დიღ2 – ხვამლი1

14:40

ყოჩები ბოლ/კაზ – ჩოხოსნები

15:00

ლელო დიღ1 – ხვამლი1

15:20

ყოჩები ბოლ/კაზ – ლეგიონი

15:40

ლელო დიღ2 – ჩოხოსნები

16:00

ხვამლი1 – ლეგიონი

16:20

ლელო დიღ1 – ჩოხოსნები

16:40

ლელო დიღ2 – ყოჩები ბოლ/კაზ

 

ხვამლი2 , ყოჩები , ხვამლი3 , ლელო , ხულიგანა , ლელო დიღ3.

 

დრო

გუნდები

ანგარიში

17:00

ხვამლი2 – ლელო დიღ3

17:20

ყოჩები – ხულიგანა

17:40

ხვამლი3 – ლელო

18:00

ხვამლი2 – ხულიგანა

18:20

ხვამლი3 – ლელო დიღ3

18:40

ყოჩები – ლელო

19:00

ხულიგანა – ლელო დიღ3

19:20

ხვამლი2 – ლელო

19:40

ყოჩები – ხვამლი3