სამინისტროს ბრძანება ანტი-დოპინგური წესების, აკრძალული ნივთიერებებისა და მეთოდების შესახებ

2021 წლის 25 თებერვლის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის ბრძანების თანახმად, დამტკიცდა საქართველოს ანტი-დოპინგური წესები (2021) და დოპინგის სფეროში აკრძალული ნივთიერებებისა და მეთოდების სია (2021).

აღნუშნული დოკუმენტები დაფუძნებულია მსოფლიო ანტი-დოპინგურ კოდექსზე და სრულს შესაბამისობაშია მასთან. ასევე, მსოფლიო რაგბის ანტი-დოპინგური 21-ე დებულება (რომელიც არის საქართველოს რაგბის კავშირის ანტი-დოპინგური წესები) სრულ შესაბამისობაშია მსოფლიო ანტი-დოპინგურ კოდექსთან და საქართველოს ანტი-დოპინგურ წესებთან.

მსოფლიო რაგბის ანტი-დოპინგური საიტი: https://keeprugbyclean.worldrugby.org/

 

ანტი-დოპინგური წესები

 

დანართი N1 – ანტიდოპინგური წესები 2021 (1)

 

დანართი N2 – 2021 წლის აკრძალული სია