რაგბის კავშირის განცხადება 2021 წლის მორიგი საერთო კრების (ყრილობის) მოწვევის შესახებ

რაგბის კავშირის განცხადება 2021 წლის მორიგი საერთო კრების (ყრილობის) მოწვევის შესახებ

ა(ა)იპ საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის მოწვევით 2021 წლის 24 თებერვალს, 13:00 საათზე, ავჭალის რაგბის სტადიონის საკონფერენციო დარბაზში, მისამართზე: თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. 27, გაიმართება საქართველოს რაგბის კავშირის 2021 წლის მორიგი საერთო კრება (ყრილობა) შემდეგი დღისწესრიგით:

 1. სრკ-ის გამგეობის ანგარიში;
 2. სრკ-ის პრეზიდენტობის კანდიდატთა საერთო კრებისათვის წარდგენა, კანიდატთა გამოსვლები;
 3. სრკ-ის პრეზიდენტის არჩევა;
 4. სრკ-ის არჩეული პრეზიდენტის მიერ სრკ-ის გამგეობის წევრთა კანდიდატურების წარდგენა;
 5. სრკ-ის გამგეობის არჩევა;
 6. სრკ-ის პრეზიდენტის მიერ სრკ-ის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა;
 7. სრკ-ის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება;
 8. სხვა საკითხები.

თანდართული დოკუმენტები საერთო კრების შესახებ:

 1. 2021 წლის 31 იანვრის გამგეობის სხდომის ოქმი;
 2. გამგეობის განმარტება რაგბის კავშირის 2021 წლის მორიგი საერთო კრების ყრილობის მოწვევის შესახებ;
 3. 2021-წლის-ნამდვილ-წევრთა-სია;
 4. საერთო კრების რეგლამენტი;
 5. არჩევნებში კენჭისყრისას ხმის მიცემის პროცედურა;
 6. პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის პროცედურა;
 7. თანხმობა სრკ-ს პრეზიდენტის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ;

სრკ-ის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი,

თორნიკე გოგებაშვილი

2021 წლის 01 თებერვალი

ქ.თბილისი