დოკუმენტაცია COVID-მენეჯერებისთვის

COVID-მენეჯერებთან ვირტუალური სემინარისა და პირისპირ შეხვედრის დროს წარმოდგენილ იქნა რამდენიმე ფორმა და დოკუმენტი, რომლებიც უნდა იქნეს გამოყენებული სავარჯიშო პროცესის განსაახლებლად. ამ დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლოა აქ:

1. სიმპტომების სკრინინგი

2. ხელშეკრულება Covid-19

3. შესვლა გასვლის აღრიცხვის ოქმი

4. გამგეობის გადაწყვეტილება

5. ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილება

6. მსოფლიო რაგბის რეკომენდაციები

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ რაგბის კავშირის სამედიცინო სამსახურის უფროს ბესიკ ჩადუნელს:

besik.chaduneli@yahoo.com