რაგბის კავშირის განცხადება

წარმოგიდგენთ საქართველოს რაგბის კავშირის 2020 წლის 30 იანვრის საერთო კრებაზე (ყრილობა) გასატანი წესდების ცვლილებების პროექტს.

 

იხილეთ აქ: საწესდებო ცვლილებები 30/01/2020 ყრილობისათვის