2019-20 | ჭაბუკთა “ა” ლიგა

 

 

ქულათა ნიხრი    ბაზისი: მოგება 4, ფრე 2, წაგება 0    +1 ბონუსი = პრემია ან ნუგეში $

პრემია მხოლოდ მოგებულს, თუ მეტოქეს [მინიმუმ] სამით მეტ ლელოს გაუტანს

ნუგეში მხოლოდ წაგებულს, თუ 8 ქულაზე ნაკლებით [გარდასახული ლელოს ფარგალში] დამარცხდება

ფრეზე ბონუსი არავის ერგება

მასპინძელი სტუმარი თარიღი დრო სტადიონი კომისარი ოქმი

არესი 0:36
ხვამლი 
$
07/09 16.00 ქუთაისი ფულარია
არმაზი

-1
0:28
აია 1 
$
08/09 16.00 ვაზისუბანი სალთხუციშვილი
აკადემია 0:71
ლელო 
$
08/09 16.00 რაგბი პლატო აბაშიძე
ლოკ’ხულ 7:35
ხარები
$
08/09 18.30 შევარდენი გოგეშვილი

II ტური

ლელო $

38:3 არმაზი 13/09 16.00
III
მასივი
ფურცელაძე
აია 1 $ 71:5 ლოკ’ხულ 13/09 16.00 ქუთაისი ფულარია
ხარები $ 35:7 არესი 13/09 16.00 რუსთავი ქერაშვილი
აკადემია
14:38

ხვამლი
$

15/09 13.00 რაგბი პლატო

გალუზინსკაია


III ტური

ლოკ’ხულ 6:36 ლელო $ 20/09 15.00 შევარდენი გოგიჩაიშვილი
არმაზი $ 40:7 აკადემია 20/09 16.00 ვაზისუბანი მაკასარაშვილი
არესი 7:43 აია 1 $ 20/09 16.00 ქუთაისი ნიქაბაძე
ხვამლი $ 48:0 ხარები 22/09 14.00 ხვამლი გოგუაძე

IV ტური

ლელო $ 67:0 არესი 27/09 16.00
III
მასივი
სალთხუციშვილი
არმაზი 7:3 ლოკ’ხულ $ 27/09 16.00 ვაზისუბანი გოგუაძე
აკადემია 15:27 ხარები 28/09 16.00 რაგბი პლატო სიხარულიძე
აია 1 $ 69:0 ხვამლი 29/09 15.00 ქუთაისი ჩიხლაძე

V
ტური

ხარები 7:26 აია 1 $ 11/10 16.00 რუსთავი ქერაშვილი
არესი 11:27 არმაზი 11/10 16.00 ქუთაისი ფულარია
ლოკ’ხულ 24:11 აკადემია 12/10 19.00 შევარდენი ფურცელაძე
ხვამლი 10:52 ლელო $ 13/10 15.00

ხვამლი

ჩიტალაძე

VI ტური

აკადემია 8:69 აია 1 $ 18/10 17.30 რაგბი პლატო ლომიძე
ლელო $ 24:27 ხარები 19/10 16.00
III
მასივი
პატაშური
არმაზი 11:5 ხვამლი $ 20/10 16.00 ვაზისუბანი მაკასარაშვილი
ლოკ’ხულ 5:22 არესი 20/10 17.00 შევარდენი გოგუაძე

VII
ტური

აია 1 $ 19:20 ლელო 25/10 17.00 ქუთაისი ფულარია

ხვამლი $ 26:7 ლოკ’ხულ 26/10 14.30 ხვამლი გოგიჩაიშვილი
ხარები 29:19 არმაზი 27/10 16.00 რუსთავი ქერაშვილი
არესი $ 57:0 აკადემია 27/10

16.00

ქუთაისი ჩიხლაძე

მეორე წრე

VIII ტური

აია 1 $ 36:9 არმაზი 01/11 16.00 ქუთაისი ფულარია
ხარები $ 26:5 ლოკ’ხულ 01/11

16.00

რუსთავი ქერაშვილი
ხვამლი $ 55:7 არესი 03/11 15.00 ხვამლი გოგიჩაიშვილი
ლელო $ 
30:0 აკადემია 03/11 16.00
III
მასივი
კირაკოზაშვილი
ლელოს ჩაეთვალა 30:0 (ბონუს’ქულიანი) მოგება

IX ტური

ლოკ’ხულ 15:49 აია 1 $ 15/11 15.00 შევარდენი გოგიჩაიშვილი
არესი $ 0:5 ხარები 15/11 16.00 ქუთაისი ჩიხლაძე
ხვამლი $ 88:5 აკადემია 16/11 14.30 ხვამლი მგელაძე


არმაზი 5:19 ლელო 16/11 16.00 ვაზისუბანი ფურცელაძე


X ტური

აია 1 20:10 არესი 22/11 15.00 ქუთაისი ჩიხლაძე
ლელო $ 54:5 ლოკ’ხულ 22/11 15.00
III
მასივი
შიოლაშვილი
ხარები 0:34 ხვამლი $ 23/11

15.00

რუსთავი

ქერაშვილი


აკადემია 3:12 არმაზი 24/11 15.00 რაგბი პლატო ფურცელაძე

2020

XI ტური

ხარები აკადემია / . . .
.
ხვამლი აია 1 / . . .
.
არესი ლელო / . . .
.
ლოკ’ხულ არმაზი / . . .
.

XII ტური

აკადემია ლოკ’ხულ / . . .
.
აია 1 ხარები / . . .
.
ლელო ხვამლი / . . .
.
არმაზი არესი / . . .
.

XIII ტური

აია 1 აკადემია / . . .
.
ხარები ლელო / . . .
.
ხვამლი არმაზი / . . .
.
არესი ლოკ’ხულ / . . .
.

XIV ტური

აკადემია არესი / . . .
.
ლელო აია 1 / . . .
.
არმაზი ხარები / . . .
.
ლოკ’ხულ ხვამლი / . . .
.