რესურსები

სამწვრთნელო

საშეჯიბრო

 

ოქმის ბლანკები

  • კაცთა (23 მოთამაშე)

  • ჭაბუკთა ( 26 მოთამაშე)

  • შევსების ინსტრუქცია