პირველი ლიგა

განახლდება შესვენების შემდეგ

2019-20I ტური
მასპინძელისტუმარითარიღიდროსტადიონიკომისარიოქმი
ბაგრატი00:33არესი $06/0917ქუთაისინიქაბაძე
ყაზბეგი00:55არმია $07/0916შევარდენიგაბაძე
დევები04:31პატარძ $07/0918.3შევარდენიმგელაძე
ივერია15:57ტაო $08/0914ფოთიმარგველაშვილი
დინამო12:34ოზურგეთი08/0916შევარდენიგოგიჩაიშვილი
II ტური
ტაო19:8დინამო14/0915ასპინძაზიბზიბაძე
არმია $52:5ბაგრატი14/0916შევარდენიგაბაძე
პატარძ $31:0ყაზბეგი15/0915პატარძეულიმგელაძე
დევები $23:29ოზურგეთი15/0916შევარდენიგაბაძე
არესი $188:0ივერია15/0917ქუთაისინიქაბაძე
III ტური
დევები10:19ყაზბეგი21/0915ავჭალამგელაძე
ოზურგეთი10:21ტაო21/0916ფოთიჩიხლაძე
დინამო00:57არესი $22/0915შევარდენიგაბაძე
ბაგრატი06:07პატარძ $22/0917ქუთაისიზიბზიბაძე
ივერია11:42არმია $22/0917შევარდენიმგელაძე
IV ტური
პატარძ $119:3ივერია05/1016პატარძეულიმგელაძე
არმია16:15დინამო $05/1018.3შევარდენიგაბაძე
დევები25:13:00ტაო06/1015შევარდენიდოლიძე
არესი $67:0ოზურგეთი06/1015ქუთაისინიქაბაძე
ყაზბეგი11:0ბაგრატი06/1017.3შევარდენიფურცელაძე
V ტური
ტაო05:45არესი $12/1015ასპინძამარგველაშვილი
ოზურგეთი00:41არმია $12/1017ფოთიშავგულიძე
ბაგრატი27:11:00დევები13/1015ქუთაისიჩიხლაძე
ივერია00:38ყაზბეგი $13/1015შევარდენიდოლიძე
დინამო10:42პატარძ $13/1019შევარდენიფურცელაძე
VI ტური
არმია $50:7ტაო18/1015ავჭალამგელაძე
ყაზბეგი $63:5დინამო19/1016შევარდენიგაბაძე
დევები01:16არესი $20/1015შევარდენიმგელაძე
ბაგრატი20:19ივერია $20/1015ქუთაისიზიბზიბაძე
პატარძ $57:7ოზურგეთი20/1016პატარძეულიგაბაძე
VII ტური
ტაო10:40პატარძ $01/1114ასპინძანიქაბაძე
ოზურგეთი $5:9ყაზბეგი01/1116ფოთიშავგულიძე
არესი15:5არმია03/1113.3ქუთაისიზიბზიბაძე
დინამო17:14ბაგრატი $03/1115შევარდენიგაბაძე
ივერია11:22დევები $03/1117შევარდენიმგელაძე
VIII ტური
ბაგრატი18:17ოზურგეთი $09/1115ქუთაისინიქაბაძე
დევები01:58არმია $09/1115შევარდენიგაბაძე
პატარძ17:36არესი $10/1115პატარძეულიელოშვილი
ყაზბეგი $41:10:00ტაო10/1115შევარდენიმგელაძე
ივერია $12:17დინამო10/1117შევარდენიდოლიძე
IX ტური
არმია $13:14პატარძ15/1116ავჭალამგელაძე
ტაო $38:5ბაგრატი16/1115ასპინძაზიბზიბაძე
არესი17:7ყაზბეგი17/1115ქუთაისიფულარია
დინამო $39:5დევები17/1115ავჭალაგაბაძე
ოზურგეთი29:27:00ივერია $17/1116ფოთიზიბზიბაძე
2019-20x ტური
პატარძ $153:0დევები30/1113პატარძეულიმგელაძე
არესი $75:0ბაგრატი30/1114ქუთაისიფულარია
ტაო $66:19ივერია30/1115ასპინძანიქაბაძე
არმია $36:13ყაზბეგი01/1214.3შევარდენიმიქაბერიძე
ოზურგეთი03:20დინამო $01/1216ფოთიზიბზიბაძე
XI ტური
ოზურგეთი -100:30დევები $07/1216ფოთიმარგველაშვილი
ივერია06:33არესი $07/1217შევარდენიჩიტალაძე
ბაგრატი07:29არმია $07/1217ქუთაისიფულარია
დინამო31:19ტაო08/1214.3შევარდენიმგელაძე
ყაზბეგი00:24პატარძ $08/1217შევარდენიელოშვილი
დევებს ჩაეთვალათ 30:0 (ბონუს'ქულიანი) მოგება
XII ტური
არმია $115:14ივერია14/1215შევარდენიგაბაძე.
დევები14:45ყაზბეგი $15/1215შევარდენიაბაშიძე.
ტაო $14:17ოზურგეთი15/1215ასპინძამარგველაშვილი.
არესი $60:6დინამო15/1215ქუთაისინიქაბაძე.
პატარძ $99:8ბაგრატი15/1215პატარძეულიმგელაძე.
2020
XIII ტური
ტაოდევები07-09/02....
ოზურგეთიარესი07-09/02....
დინამოარმია07-09/02....
ივერიაპატარძ07-09/02....
ბაგრატიყაზბეგი07-09/02....
XIV ტური
დევებიბაგრატი21-23/02....
არესიტაო21-23/02....
არმიაოზურგეთი21-23/02....
პატარძდინამო21-23/02....
ყაზბეგიივერია21-23/02....
XV ტური
არესიდევები06-08/03....
ტაოარმია06-08/03....
ოზურგეთიპატარძ06-08/03....
დინამოყაზბეგი06-08/03....
ივერიაბაგრატი06-08/03....
XVI ტური
დევებიივერია13-15/03....
არმიაარესი13-15/03....
პატარძტაო13-15/03....
ყაზბეგიოზურგეთი13-15/03....
ბაგრატიდინამო13-15/03....
XVII ტური
არმიადევები27-29/03....
არესიპატარძ27-29/03....
ტაოყაზბეგი27-29/03....
ოზურგეთიბაგრატი27-29/03....
დინამოივერია27-29/03....
XVIII ტური
დევებიდინამო03-05/04....
პატარძარმია03-05/04....
ყაზბეგიარესი03-05/04....
ბაგრატიტაო03-05/04....
ივერიაოზურგეთი03-05/04....
პირველ’ადგილოსანი პირდაპირ ავა დიდ 10-ში
მეცხრე ითამაშებს I ლიგაში დარჩენაზე
დიდ 10-ში ასვლაზე
პ2დ925-26/04....
დ9პ202-03/05....
ამ წყვილის გამარჯვებულიც ავა | დარჩება დიდ 10-ში