კომისის ოქმები

სადისციპლინო კომისია

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

კომისიის წევრები

ირაკლი ჩიქავა  აკაკი კერესელიძე  ვახტანგ სამხარაძე  ლევან ჩიკვაიძე

  ედუარდ ნაჭყებია

 email : disciplinary@rugby.ge

 

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ლოკომოტივი – ხვამლი. 16.03.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დუბლები. ლოკომოტივი – ყოჩები. 27.02.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. ივერიელი – ლაშარი. 26.02.2023 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. ივერიელი – ლაშარი. 26.02.2023 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ა’ ლიგა . რუსთავი – აია. 24.02.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ა’ ლიგა . რუსთავი – აია. 24.02.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. აკადემია – ხარები. 10.02.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. გარდასახვა – სოხუმი. 29.01.2023

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ჭიათურა. 27.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ჭიათურა. 27.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ა’ ლიგა. ბათუმი 1 – აია. 26.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ა’ ლიგა. ბათუმი 1 – აია. 26.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. იუნკერები – ტაო. 11.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ლელო – ლოკომოტივი. 03.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყოჩები – ბათუმი. 05.12.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. სოხუმი – პატარძეული. 26.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. წიქარა – დევები. 25.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. არაგველები – ივერია. 27.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. იუნკერები – არმია. 20.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ბათუმი 1 – არმაზი. 16.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ვფხ-ხულ-თუშ – ხვამლი 2. 10.11.2022 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ვფხ-ხულ-თუშ – ხვამლი 2. 10.11.2022 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ხვამლი – აკადემია. 09.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ხვამლი – აკადემია. 09.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ხვამლი – ლოკომოტივი. 06.11.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. რუსთავი – წიქარა. 29.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. სამტრედია – ვანი. 28.10.2022 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. სამტრედია – ვანი. 28.10.2022 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – ტაო

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – ტაო

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – ტაო

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – ტაო

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – არმაზი

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – არმაზი

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – არმაზი

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – 4

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – 3

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. არმაზი – ტაო. 30.10.2022 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. წიქარა – იუნკერები. 20.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ა’ ლიგა. ბათუმი 1 – არმაზი. 21.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. რუსთავი – პატარძეული. 15.10.2022 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. რუსთავი – პატარძეული. 15.10.2022 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყაზბეგი – აია. 16.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყოჩები – ლელო. 14.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. იუნკერები – ვეფხვები. 09.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. აკადემია – ყოჩები. 07.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. არესი – ხვამლი. 07.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. პირველი ლიგა. ბორჯომი – იუნკერები. 02.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყაზბეგი – არესი. 01.10.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყოჩები – აია. 30.09.2022 – 1

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. ყოჩები – აია. 30.09.2022 – 2

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ‘ბ’ ლიგა. ფოთი – ხვამლი. 21.09.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10. აკადემია – ლელო. 16.09.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დუბლები. არესი – ლოკომოტივი. 07.09.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დუბლები. არესი – ლოკომოტივი. 07.09.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ბათუმი – ყოჩები. 10.06.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ბ ლიგა, წიქარა – ყოჩები. 06.06.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ბ ლიგა, ვეფხვები – ჭადარი. 06.06.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ყოჩები – ხარები. 29.05.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ყოჩები – ხარები. 29.05.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ბ ლიგა, არესი – ოზურგეთი. 26.05.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ბათუმი – ყოჩები. 21.05.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ლელო – აკადემია. 19.05.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა, ფოთი – ზესტაფონი. 22.04.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა, დინამო – დევები. 22.04.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ა ლიგა, არესი – ლაშარი. 19.04.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ყაზბეგი – ხარები. 09.04.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, არწივები – არმაზი. 02.04.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ა ლიგა, ჭიათურა – ლაშარი. 29.03.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, არწივები – ბაგრატი. 18.03.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10 . ხარები-აია. 14.03.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ა ლიგა. არმაზი – ხვამლი. 03.03.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ა ლიგა. ვეფხვები_თუშები – ზუგდიდი. 03.03.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება, რეგიონული ლიგა, ივერიელი-რუსთავი. 01,03,2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ლელო – ბათუმი. 23.02.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება.რეგიონული ლიგა. რაშები – ივერია. 03,02,2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10-ს დუბლიორთა ლიგა, ყოჩები – აია. 21.01.2022

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება, დიდი 10. აკადემია – ლელო. 23.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, არმია – ხვამლი. 21.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, არწივები – არმია. 15.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, ხვამლი – ბორჯომი. 14.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, არმაზი-ბაგრატი. 07.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ა ლიგა. ლელო-იუნკერები. 02.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი 10, ხარები-ლოკომოტივი. 01.12.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. I ლიგა, ჯიქი – ბაგრატი. 22.11.2021.

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ბ ლიგა, ხვამლი-ბათუმი1. 22.11.2021 #2.

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ბ ლიგა, ხვამლი-ბათუმი1. 22.11.2021 #1.

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა. მათე – დინოზავრი. 19.11.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. დიდი10-ს დუბლიორთა ლიგა. არესი – აკადემია 11.11.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთ ბ ლიგა, ჩაქვი -არწივები(ოზრ) 08.11.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. ჭაბუკთა ბ ლიგა, არწივები(ოზურ) – ღონე. 03.11.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება, დიდი 10, ხარები-არესი. 02.11.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება, დიდი 10, აია – ხარები. 26.10.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. რეგიონული ლიგა რუსთავი – ივერიელი 19.10.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება ლელო – აია 12.10.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება. აკადემია – რუსთავი 06.10.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება . I ლიგა, არმია-არწივები. 25.09.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება . I ლიგა, ბაგრატი – არმაზი. 30.09.2021

სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილება, I ლიგა, ხვამლი – არმია 30,09,2021