დამოუკიდებელი საქართველოს ჩემპიონატები

No წელი გუნდი ოქრო ვერცხლი ბრინჯაო
I 1990 12 აია ელმავალი მიმინო
II 1991 21
აია

ვესტა

გელათი
III 1992 20
ვესტა

აია

ჩოხატაური
IV 1993 15
რუსთავი

შევარდენი

აია
V 1994 15
თბილისი

რუსთავი

აია
VI 1995 14
აია

გუმარი

თბილისი
VII 1996 12
გუმარი

ყოჩები

ქორები
VIII 1997 12
ყოჩები

აია

რუსთავი
IX 1998 9
ყოჩები

დათვები

ასკ
X 1999 8
დათვები

ყოჩები
ლოკომოტივი
XI 2000 11 ლოკომოტივი
ყოჩები

ასკ
XII 2001 12 ლოკომოტივი დათვები ყოჩები
XIII 2002 12 დათვები დათვები
2
ლოკომოტივი
XIV 2003 12 ლოკომოტივი ყოჩები აკადემია
XV 2004 13 ლელო აკადემია დათვები
XVI 2005 11 ლოკომოტივი აკადემია ხულიგანა
XVII 2006 11 ლოკომოტივი დინამო ყოჩები
XVIII 2007 10 ყოჩები ლელო ლიგამუსი
XIX 2008 16 ლოკომოტივი ლელო ყოჩები
XX 2009 16 ლელო ბათუმი
XV
ლოკომოტივი
XXI 2010 21 ლოკომოტივი ლელო ყოჩები
XXII 2011 18
არმია

აია
ლოკომოტივი
XXIII 2013 25 ლელო არმია აია
XXIV 2014 27 ლელო არმია ლოკომოტივი
XXV 2015 30 ლელო ლოკომოტივი ყოჩები
XXVI 2016 31 ლელო ლოკომოტივი ჯიქ
XXVII 2017 35 ჯიქ ბათუმი ლელო
XXVIII 2018 31 ლოკომოტივი
აია
ჯიქ
XXIX 2019 30 ბათუმი რუსთავი არმაზი

ლოკომოტივი = ელმავალი = ვესტა =
თბილისი = ქორები =
ლიგამუსი
არმია = ასკ;
ბათუმი =
დათვები

მედალოსნები

გუნდი   ო სულ

ლოკომოტივი 10 4
8
22
 

ლელო


6
3
1

10

ყოჩები
3 4

5


12


აია

3
4
3 10

ბათუმი

3

4

1 8

არმია

1
2

2


5
 

რუსთავი

1
2
1 4

გუმარი
1 1 .
2
ჯიქ
1

.
2 3
აკადემია . 2 1
3

შევარდენი
. 1 .
1

ბათუმი
2
.

1

.
1

დინამო
. 1 .
1

მიმინო
. . 1
1

გელათი
. . 1
1

ჩოხატაური
. .

1


1

ხულიგანა

.

.
1
1
არმაზი
.

.
1
1

 

ფინალები

წელი დღ/თვ სტადიონი მასპინძელი შედეგი სტუმარი მსაჯი

1990

09/12 ვაკე ელმავალი 03:10 აია აბაშიძე

1991

14/07 ქუთაისი აია 11:06 ვესტა აბაშიძე

1992

05/07 ხაშური
*
აია 06:16 ვესტა მგელაძე

1997

30/11 ვაკე ყოჩები 20:08 აია დეკლო (სფრ)

1998

06/12 ვაკე ყოჩები 30:10 დათვები კლავერ (სფრ)
2000 05/12 ეროვნული

**
ლოკომოტივი 28:28 ყოჩები რობიტაშვილი
2001 09/12 ეროვნული ლოკომოტივი 24:17 დათვები ვალენ (სფრ)
2002 14/12 ბათუმი დათვები 27:10 დათვები2 რობიტაშვილი
2003 20/12 ვაკე ლოკომოტივი 18:15 ყოჩები მგელაძე
2004 22/12 ეროვნული ლელო 30:28 აკადემია ჯავახიშვილი
2005 11/12 ეროვნული ლოკომოტივი 30:06 აკადემია მგელაძე
2006 13/12
შევარდენი
ლოკომოტივი 27:13 დინამო ჩაჩუა
2007 26/11 ვაკე ლელო 09:15 ყოჩები პეშონბერ (სფრ)
2008 09/11 ვაკე ლოკომოტივი 19:09 ლელო რეინალ (სფრ)
2009 10/10 ვაკე ლელო 15:06 ბათუმი XV რეინალ (სფრ)
2010 14/11 ვაკე ლელო 11:16 ლოკომოტივი მასიელო (სფრ)

2011

05/11 ავჭალა
არმია
29:22 აია ლაფონ (სფრ)
2013 25/05
შევარდენი
ლელო 16:10 არმია ვილქინსონ (ირლ)
2014 24/05 ვაკე

***
ლელო 24:11 არმია ფითსგიბონ (ირლ)
2015 09/05 ვაკე ლელო 30:21 ლოკომოტივი ვილქინსონ (ირლ)
2016 15/05 ვაკე ლელო 17:15 ლოკომოტივი გალაჰერ (ირლ)
2017 14/05 ვაკე ჯიქი 28:22 ბათუმი მერფი (ირლ)
2018 13/05 ავჭალა აია 10:29 ლოკომოტივი ქლენზი (ირლ)
2019 12/05 ბათუმი ბათუმი
36:11

რუსთავი

ამაშუკელი

* 1992 წელს ჩემპიონი დამატებით მატჩში გამოვლინდა
**
 ლოკომოტივმა 2000 წელს “მეტი ლელოს
წესით” იმარჯვა

*** 2000 – 2014
წლებში ჩემპიონი ჯილდოვდებოდა “ბზის თასით”