დოკუმენტები

2023 წლის 8 აპრილის გამგეობის სხდომის ოქმი

2023 წლის 31 მარტის გამგეობის სხდომის ოქმი

2023 წლის 16 თებერვლის გამგეობის სხდომის ოქმი

2022 წლის 28 ნოემბრის გამგეობის სხდომის ოქმი

2022 წლის 1 აგვისტოს გამგეობის სხდომის ოქმი

რეგულაცია მოთამაშეთა სტატუსი, კონტრაქტები, ტრანსფერი და რეგისტრაცია (განახლებულია 2022 წლის 2 აგვისტოს)

დებულება საქართველოს რაგბის კავშირის ეგიდით ორგანიზებული კაცთა, ქალთა და ჭაბუკთა შეჯიბრებების ჩატარების შესახებ 

2022 წლის 17 ივნისის გამგეობის გადაწყვეტილება

2022 წლის 2 მაისის გამაგეობის გადაწყვეტილება

2022 წლის 9 აპრილის გამგეობის გადაწყვეტილება

2022 წლის 8 აპრილის გამგეობის გადაწყვეტილება

2022 წლის 6 აპრილის გამგეობის გადაწყვეტილება (დისტანციური)

2022 წლის 2 მარტის გამგეობის გადაწყვეტილება (დისტანციური)

დანართი:

2022 წლის 31 იანვრის გამგეობის სხდომის ოქმი

დანართები:

2021 წლის 13 დეკემბრის გამგეობის სხდომის ოქმი

2021 წლის 29 ნოემბრის გამგეობის სხდომის ოქმი

დანართები:

1- ნამდვილ წევრთა სია (განახლებულია 13 დეკემბერს)

2 – საერთო კრების რეგლამენტი

3 – დებულება სათამაშო პერიოდში კავშირის მიერ შერჩეული მოთამაშეების გათავისუფლების შესახებ

4 – სადისციპლინო დებულების ახალი რედაქცია

სადისციპლინო დებულების ახალი რედაქცია (დანართი #7)

სატრანსფერო დებულება 2021-2022

საშეჯიბრო დებულება 2021-2022

ბრძანება დიდი 10-ის მატჩებზე მაყურებლების დაშვების შესახებ

დანართები:

1 – დიდი 10

2 – პირველი ლიგა

3 – დუბლ-შემადგენლობები

4 – რეგიონალური ლიგა (პროექტი)

5 – “ა” ლიგა (პროექტი)

6 – “ბ” ლიგა (პროექტი)

7 – საფესტივალო (პროექტი)

გამგეობის 2021 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება

გამგეობის 2021 წლის 21 სექტემბრის გადაწყვეტილება

საშეჯიბრო დებულება   [განახლდა 30/05_2019]

გუნდის განაცხადის ფორმა   [განახლდა 26/06_2019]

სატრანსფერო დებულება [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 16.00]

დანართები

3.   დიდი 10   [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 18.20]

4.   პირველი ლიგა   [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 18.20]

5.   დუბლები   [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 18.20]

6.   რეგიონული ლიგა   [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 18.20]

8.   ჭაბუკთა “ა” ლიგა   [ბოლოჯერ ჩასწორდა 11/09_2019 @ 14.10]

9.   ჭაბუკთა “ბ” ლიგა   [ბოლოჯერ ჩასწორდა 11/09_2019 @ 14.10]

გამგეობის სხდომის ოქმები

20 ნოემრბის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

13 ნოემბრის გამგეობის სხდომის ოქმი 2020 წ.

24 ოქტომბრის დისტანციური გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

5 ოქტომბრის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

1 ოქტომბრის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020წ.

2 სექტემბრის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

 27 აგვისტოს გამგეობის სხდომის ოქმი 2020 წ.

 20 აგვისტოს გამგეობის სხდომის ოქმი 2020 წ.

4 აგვისტო გამგეობის სხდომის ოქმი 2020 წ.

3 ივლისის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

23 ივნისი გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ

20 მარტის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ

12 მარტის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წ.

23 თებერვლის გამგეობის გადაწყვეტილება

18 თებერვლის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წელი

10 თებერვლის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წელი

3 თებერვლის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წელი

27 იანვრის გამგეობის გადაწყვეტილება 2020 წელი

9-იანვრის-გამგეობის-გადაწყვეტილება-2020-წელი

გამგეობის 2019 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 19/09_2019 @ 13.45]

გამგეობის 2019 წლის 2 ივლისის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 15/07_2019 @ 16.00]

სკოლების ავტორიზაცია

დებულება 12/08_2019   [გამოქვეყნდა 19/09_2019 @ 13.45]

მწვრთნელთა მომზადება | გადამზადება | სერთიფიცირება (აკადემია)

დებულება 12/08_2019   [გამოქვეყნდა 19/09_2019 @ 13.45]

დანართები   1  2  3  4  5

საშეჯიბრო დებულება   [განახლდა 05/12_2018]

ახალი სატრანსფერო დებულება   [განახლდა 13/04_2019 @ 14.50]

აქამდელი სატრანსფერო დებულება   [განახლდა 18/07_2018]

სადისციპლინო კოდექსი   [განახლდა 05/12_2018]

გუნდის განაცხადის ფორმა [განახლდა 30/07_2018]

დამატებითი განაცხადის ფორმა [განახლდა 15/08_2018]

დიდი 10-ის სამატჩო სიის ფორმა [განახლდა 31/08_2018]

დანართები

3.   დიდი 10   [განახლდა 19/11_2018]

4.   პირველი ლიგა   [განახლდა 05/12_2018]

5.   დუბლები   [განახლდა 22/08_2018]

6.   რეგიონული ლიგა   [განახლდა 05/12_2018]

8.   ჭაბუკთა “ა” ლიგა   [განახლდა 19/11_2018]

9.   ჭაბუკთა “ბ” ლიგა   [განახლდა 19/11_2018]

გამგეობის სხდომის ოქმები

გამგეობის 2019 წლის 9 ივნისის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 11/06_2019 @ 13.05]

გამგეობის 2019 წლის 30 მაისის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 13/06_2019 @ 00.05]

გამგეობის 2019 წლის 8 აპრილის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა საბოლოო რედაქციით 13/04_2019 @ 14.50]

გამგეობის 2019 წლის 14 მარტის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 21/03_2019]

გამგეობის 2019 წლის 11 მარტის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 21/03_2019]

გამგეობის 2019 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 07/02_2019]

გამგეობის 2018 წლის 25 დეკემბრის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 28/12_2018]

გამგეობის 2018 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 05/12_2018]

გამგეობის 2018 წლის 1 ნოემბრის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 19/11_2018]

გამგეობის 2018 წლის 23 ოქტომბრის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 01/11_2018]

გამგეობის 2018 წლის 12 ივლისის გადაწყვეტილება   [გამოქვეყნდა 18/07_2018]

მონაწილენი და გათამაშების სისტემა, დანართები

2.   გუნდის განაცხადის ფორმა

3.    დიდი 10

4.    პირველი ლიგა

6.   რეგიონული ლიგა

8.   ჭაბუკთა “ა” ლიგა – გარდამავალი (2018)

9.   ჭაბუკთა “ბ” ლიგა – გარდამავალი (2018)

დიდი 10 – გუნდის სამატჩო განაცხადის ფორმა (განახლებული)
სათამაშო მოედნის სტანდარტები

სადისციპლინო კოდექსის დანართი № 1
სადისციპლინო კოდექსი საფესტივალო ასაკის გუნდებისთვის
დიდი 10-ის საიდენთიფიკაციო სამხრის დიზაინი

გამგეობის სხდომის ოქმები

გამგეობის 2018 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება

გამგეობის 2018 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილება

გამგეობის 2018 წლის 16 თებერვლის გადაწყვეტილება

გამგეობის 2018 წლის 25 იანვრის გადაწყვეტილება

გამგეობის 2018 წლის 11 იანვრის გადაწყვეტილება

მონაწილენი და გათამაშების სისტემა, დანართები

1.     შეჯიბრში მონაწილეობაზე გუნდის განცხადების ფორმა

2.    გუნდის განაცხადის ფორმა

3.    დიდი 10

4.    პირველი ლიგა

5.    დუბლიორთა (ესპუართა) ლიგა

6.    რეგიონალური (მეორე) ლიგა

7.    შვიდკაცა რაგბის საქართველოს პირველობის საშეჯიბრო დებულება

8.    ჭაბუკთა “ა” ლიგა (2017)

9.    ჭაბუკთა “ბ” ლიგა (2017)

გამგეობის სხდომის ოქმები

გამგეობის 2017 წლის 14 ივნისის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2017 წლის 18 აპრილის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2017 წლის 29 მარტის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2017 წლის 31 იანვრის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 17 დეკემბრის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 23 სექტემბრის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 30 აგვისტოს სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 16  აგვისტოს სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 1 აგვისტოს სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 11 ივლისის სხდომის ოქმი

გამგეობის 2016 წლის 1 ივლისის სხდომის ოქმი