კომისის ოქმები

სადისციპლინო კომისია

თავმჯდომარე

მირიან თავზარაშვილი

კომისიის წევრები

ირაკლი ჩიქავა  აკაკი კერესელიძე  ვახტანგ სამხარაძე  ლევან ჩიკვაიძე

  ედუარდ ნაჭყებია

 email : disciplinary@rugby.ge

 

სადისციპლინო კოდექსი 2010 სადისციპლინო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები