საქართველოს რაგბის კავშირის განცხადება

საქართველოს რაგბის კავშირის განცხადება

მოთამაშეთა სრკ-ს მიერ კლუბებში (გუნდებში) რეგისტრაციის წესის შესახებ

 

სრკ-ს რეგულაციის მოთამაშეთა სტატუსის, კონტრაქტების, ტრანსფერის და რეგისტრაციის შესახებ მიხედვით კლუბის (გუნდის) მიერ მოთამაშის კლუბში (გუნდში) რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალია:

  1. მოთამაშის რეგისტრაციის ფორმა
  2. განთავისუფლების ცნობა
  3. მოთამაშის სრკ-ს წევრებს შორის ტრანსფერის ფორმა
  4. მოთამაშის სრკ-ს წევრებს შორის განათხოვრების ფორმა
  5. სრკ-ს მოთამაშის სტანდარტული კონტრაქტის ფორმა (პროფესიონალი მოთმაშეებისთვის)
  6. სრკ-ს მოყვარული მოთამაშის სტანდარტული კონტრაქტის ფორმა