აპელაცია

სააპელაციო კომისიის დებულება : ფაილი

სააპელაციო კომისია

თავმჯდომარე

ლაშა მდივანი

კომისიის წევრები

რევაზ ბერიძე  ედუარდ ამოევი  თეონა მაღრაძე  ირაკლი კუჭავა

 email : appeals@rugby.ge