სააპელაციო კომისიის დებულება : ფაილი

სააპელაციო კომისია

თავმჯდომარე

ლაშა მდივანი

კომისიის წევრები

რევაზ ბერიძე, ირაკლი კუჭავა, ანა გვასალია, ბერდია ახალბედაშვილი

 e-mail: appeals@rugby.ge

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 37დ